Planner - Allweddings.ru
Flowers & decor - studio  "The day"
MUAH - Анна Голубчикова, Анастасия Фабрикантова, Катя Мороз
Cake - Nameless cake
Dresses - Piondress
Models - Саша Свиридовская, Глаголева Света, Корсакова Ангелина